Projekt nr 1 – Dom rodziny Olgi Tarynkowej w miejscowości Tańsza – Fundacja Renovo
ul. Krakowska 92/5, Nowy Sącz KRS – 0000447535

FUNDACJA RENOVO

Projekt nr 1 – Dom rodziny Olgi Tarynkowej w miejscowości Tańsza

Sytuacja rodziny

Olga Tarynkowa Władimirowna jest wnuczką Polaków przesiedlonych do Kazachstanu pod koniec lat 30-tych XX wieku. Mówi po polsku, choć bardzo wstydzi się swojej wymowy. Jest katoliczką uczęszczająca do prowadzonej przez polskich księży parafii w miejscowości Tayńsza. Ma dwie córeczki w wieku 3 i 7 lat oraz męża Rosjanina – Kostię. Brak stabilnej pracy w regionie sprawia że rodzina żyje w skrajnym ubóstwie. Małżonkowie pracują dorywczo, lecz niewielkie sumy uzyskane z dostępnych prac zarobkowych z trudem wystarczają na podstawowe potrzeby. Dzieci ubierają się w ubrania otrzymane z pomocy kościelnej. Cała rodzina żyje w starej rozpadającej się lepiance.

 

Dom rodziny

Rodzina Olgi żyje w starym domu z gliny. Ściany domu pękają i grożą zawaleniem w perspektywie następnych lat (co obrazują fotografie nr 3 i 5). Dom nie ma podprowadzonej wody (rurociag biegnie pod ulicą przy której znajduje się dom). Ogrzewany jest piecem kaflowym (odłączonym w chwili wizytowania rodziny z uwagi na uszkodzenie).

Planowane prace w ramach projektu

W pierwszej kolejności, celem podniesienia standardu sanitarnego rodziny, planowane jest podprowadzenie do domu wodociągu. W drugiej kolejności: wzmocnienie ścian (w miarę możliwości), uszczelnienie okien i przyłączenie pieca. Głównym zadaniem projektu jest przede wszystkim danie rodzinie nadziei na poprawę swego losu, co ma przełożyć się na prawidłowy rozwój dwójki wspaniałych dzieci i szanse na normalne dzieciństwo.

Szacowane koszta:

  • Podłączenie wodociągu: 1500 zł
  • Wzmocnienie ścian: 1000 zł
  • Uszczelnienie okien: 500 zł
  • Przyłączenie pieca: 300 zł

Galeria – Stan obecny:

Wpłać na konto fundacji i pomóż nam pomagać:

Fundacja Renovo

Ul. Krakowska 92/5

33-300 Nowy Sącz

Bank Spółdzielczy

Numer konta: 47 8811 0006 0000 0049 4670 0001

 

 

Skorzystaj z płatności ON-LINE

Cel: Dom rodziny Olgi Tarynkowej

Kwota (w PLN, minimum 1):

Adres E-mail:

-->