Projekt nr 4 – wyposażenie sali komputerowej w tzw. Polskiej Szkole Podstawowej w Oziornoje – Fundacja Renovo
ul. Krakowska 92/5, Nowy Sącz KRS – 0000447535

FUNDACJA RENOVO

Projekt nr 4 – wyposażenie sali komputerowej w tzw. Polskiej Szkole Podstawowej w Oziornoje

Polska szkoła podstawowa w Oziornoje

Oziornoje jest wioską o poruszającej historii. Między innymi tam w roku 1936 zostali deportowani przez reżim komunistyczny Polacy. W środku stepu zorganizowali wioskę, w której podczas II wojny światowej brakowało pożywienia. Dzięki modlitwom, za sprawą gwałtownych roztopów powstało zarybione jezioro, co pozwoliło mieszkańcom wioski przetrwać ciężkie lata. Polacy wybudowali we wsi szkołę podstawową, która istnieje po dziś dzień.

 

Sala komputerowa

Fundacja zamierza pomóc szkole podstawowej, w której większość nauczycieli i uczniów są pochodzenia polskiego, w zakresie zakupu komputerów na lekcje informatyki. Aktualnie na całą szkołę przypadają 3 komputery PC dla uczniów i jedna jednostka dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. Tymczasem klasy są znacznie liczniejsze (w każdej uczy się od 8 do 12 uczniów), co uniemożliwia wszystkim dzieciom aktywny udział w lekcjach informatyki.

Planowane prace w ramach projektu

Zakup od 3 do 5 jednostek PC

Szacowane koszta:

  • Zakup 1 sztuki PC wraz zmonitorem i uposażeniem): 2200-2500 zł.

Wpłać na konto fundacji i pomóż nam pomagać:

Fundacja Renovo

Ul. Krakowska 92/5

33-300 Nowy Sącz

Bank Spółdzielczy

Numer konta: 47 8811 0006 0000 0049 4670 0001

 

 

Skorzystaj z płatności ON-LINE

Cel: Polska Szkoła Podstawowa w Oziornoje

Kwota (w PLN, minimum 1):

Adres E-mail:

-->