Przekaż 1 procent podatku – Fundacja Renovo
ul. Krakowska 92/5, 33-300 Nowy Sącz KRS – 0000447535
023662
Users Today : 71
Total Users : 23662

FUNDACJA RENOVO

Przekaż 1 procent podatku

PRZEKAŻ 1 PROCENT PODATKU – PORADNIK

Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% ze swojego podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). W prosty sposób, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów możemy przyczynić się do rozwijania szlachetnych inicjatyw. Poniższy poradnik zawiera wszystkie potrzebne informacje do lepszego zrozumienia tego mechanizmu.

 

1%  ogólne informacje

Każda osoba fizyczna osiągająca przychody w Polsce zobowiązana jest raz w roku do złożenia deklaracji podatkowej PIT, w której wyliczona zostaje kwota podatku dochodowego. Tak wyliczoną kwotę podatku dochodowego przekazujemy do Urzędu Skarbowego, a następnie trafia ona do budżetu państwa. Od 2004 roku istnieje możliwość przekazania 1% z kwoty podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu sami możemy zdecydować na co zostanie wydany 1% z naszych podatków. To właśnie ten 1% zamiast trafić do budżetu państwa i zostać wydatkowany według upodobań polityków może trafić bezpośrednio do potrzebujących przez organizacje charytatywne. Sama procedura jest banalnie prosta i zajmuje dosłownie kilka sekund, wystarczy bowiem w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać numer KRS 0000447535 i gotowe. Wszelkimi potrzebnymi formalnościami i przekazaniem środków z 1% zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego.

 

Jakim organizacjom można przekazać 1 procent swojego podatku?

Żeby zostać uznanym przez organy państwowe za Organizacje Pożytku Publicznego należy spełnić surowe wymagania, w tym między innymi każdego roku należy składać dokładne sprawozdania ze swej działalności. OPP działają na rzecz społeczności, niosąc pomoc i szerząc działalność społecznie użyteczną. W momencie, gdy któreś z wymagań nie jest spełnione, organizacji grozi utrata statusu OPP i możliwości pozyskiwania środków z 1 procenta. Dlatego zanim przekaże się swój ułamek podatku wybranej organizacji lub fundacji, warto sprawdzić, czy nadal może ona go zbierać. Aktualny spis organizacji mających przywilej pozyskiwania 1% znaleźć można na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady ministrów:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Fundacja Renovo figurują pod pozycją nr 8323.

 

Jak prawidłowo wypełnić deklaracje PIT by przekazać jeden procent swojego podatku?

Przekazanie 1% podatku jest proste i przyjemne. Od podatnika wymaga się jedynie wpisania numeru KRS organizacji na rzecz której ma zostać on przekazany oraz obliczonej kwoty. Kwotę 1% z należnego podatku obliczymy mnożąc kwotę podatku przez 0,01, następnie zaokrąglamy wynik do pełnych dziesiątek groszy w dół zgodnie z przykładem poniżej.

PRZYKŁAD

Jeśli kwota należnego podatku to 1455 zł to wykonujemy następujące działania:

  1. 1455*0,01= 14,55 zł
  2. Kwotę 14,55 zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół i otrzymujemy 14,50 zł
  3. W odpowiedniej rubryce wpisujemy nr KRS i kwotę z naszego działania i gotowe!

Czy firma będąca na ryczałcie również może przekazać swój 1%?

1% podatku dla potrzebujących mogą przekazać wszystkie osoby fizyczny, czyli również te które prowadzą działalność gospodarczą i podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czy przekazanie 1% wiąże się z jakimiś kosztami?

Absolutnie nie. Podatnik przekazujący 1% swojego podatku na rzecz OPP nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, ani negatywnych konsekwencji. Nie są naliczane żadne opłaty. Przekazanie 1% nie wyklucza również żadnych ulg z których normalnie może korzystać podatnik, w tym ulgi na zmniejszenie podstawy opodatkowania przez przekazanie darowizny.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz OPP?

Z możliwości przekazania 1 procenta podatku dla potrzebujących skorzystać mogą osoby fizyczne pozyskujące dochody z tytułu:

  • umowy o pracę,
  • umów zlecenie,
  • umów o dzieło,
  • praw autorskich,
  • sprzedaży akcji i papierów wartościowych

Przedsiębiorstwa nie będące osobami prawnymi również mogą skorzystać z tego przywileju. 1% można przekazywać także, rozliczając kapitały pieniężne, prawa majątkowe oraz przychody pozyskane ze sprzedaży nieruchomości.

 Chcesz pomóc innym?

Zapraszamy na nasze charytatywne aukcje internetowe!

aukcje-allegro