RepCar Logo z info wektor-1
Fundacja Renovo

Firma REP – CAR jest z nami!

Do grona naszych partnerów dołączyła firma REP – CAR.

Firma zajmuje się głównie wynajmem i sprzedażą żurawi wieżowych górno i dolnoobrotowych. Ich działania obejmują montaż, konserwacje i naprawę.

Na ulicy Lwowskiej 177D w Nowym Sączu firma posiada swój sklep z częściami zamiennymi do koparek i maszyn budowlanych.

Spore doświadczenie firmy i wykwalifikowani pracownicy są oznaką wysokiej jakości świadczonych usług!

Dziękujemy za zaangażowanie w sprawy Fundacji Renovo!

Nawigacja po artykule